Oosterzee – Grietman Roordastraat 16 – Plattegrond 4